NT2 Onderwijs

Nt2 is de taal voor die mensen die de Nederlandse taal niet als basistaal hebben geleerd. De stap om de Nederlandse taal te willen leren is vaak gekoppeld aan de werk of woonomgeving en hierin te willen integreren. De motivatie om dit ook daadwerkelijk te gaan doen moet aantrekkelijk zijn, omdat het leren van de Nederlandse taal voor volwassenen een behoorlijke opgave kan zijn. Vooral wanneer je niet talig bent opgevoed is er vaak geen vergelijkingsmateriaal vanuit het land van herkomst en vragen de verschillende onderdelen van het Nederlands veel energie. We hebben dan ook bewust gekozen voor een leerling rijke omgeving, waarin de taal op motiverende wijze wordt aangeboden.

Wij verzorgen de mogelijkheid om de taal voor verschillende doelgroepen te leren via online lessen en de nieuwste werkbare methoden.

Voor midden en hoogopgeleiden hebben we ons aanbod ingericht. De opdrachten hebben volgens het ABCD model een logische opbouw. Het aanbod van woorden naar A1 zijn 1000 woorden, naar A2 nog eens 1000 woorden, naar B1 5000 woorden. We bieden lees, luisterteksten eerst receptief aan, waardoor begrip kan worden gekweekt voor de taal. In de B fase oefenen we met woorden, grammatica, intonaties en zinnen. In de C fase kunnen leerlingen meer productief gestuurd aan de slag en in de D fase komt het eigen verwerkingsproces van de leerling in zijn eigen creatie naar voren. Voor de midden opgeleiden kunnen methoden als Taalcompleet, van A tot Zin en Werkend Nederlands op de werkvloer op maat worden ingezet. Ook is het mogelijk om met de methode Link te werken, wanneer de situatie hierom vraagt.

Voor hoger opgeleiden zullen we methoden als de Sprong, Nederlands in Gang, Nederlands in Actie en Nederlands op Niveau kiezen, waarin het studeren meer aan de student wordt overgelaten. Ook hierin worden wel creatieve werkvormen gekozen om het leerproces zo prikkelend mogelijk te houden. De integratie in de maatschappij zullen door praktijkopdrachten worden gestimuleerd en vormgegeven.

Bij elke module is er een zelfsturend voortgangsmodel, waarin zowel leerlingen als de docent de voortgang van de leerlingen kunnen bijhouden. Hiaten, worden hiermee naar verloop van tijd snel opgespoord, waardoor desgewenst zinvolle actie kan worden ondernomen.

Om de taal te leren zijn buitenschoolse opdrachten zowel bij de lager, de midden en hoger opgeleiden belangrijk. Het leren van een andere taal vraagt zelfvertrouwen. Niet altijd heeft een student dat, hoewel Nederlanders over het algemeen veel ruimte geven aan niet Nederlanders. Het is vaak makkelijker om in de Engelse taal te blijven praten, omdat er veel culturen op de werkvloer zijn, of als er niet veel tijd is. Maar vaak hoor ik ook dat Nederlanders te snel praten, wat een overrompelend effect heeft op de leerling. Ruimte innemen met praktijk gerichte opdrachten hoort dan ook tot de leerstijl methoden die Minerva aanbiedt.