Welkom bij Minerva-Teaching

Minerva is een personificatie van de individuele goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid van de menselijke geest en van de wijsheid van het hart.

Met Minerva onderwijs willen we dan ook een spirituele inspiratie zijn naast het intellectuele en cultureel psychologische proces van het leren van de Nederlandse taal en gewoonten Wijsheid ontstaat wanneer meerdere pijlers van het welbevinden van de mens worden aangesproken. Ook tijdens het leren van een taal is de wijze waarop heel belangrijk voor de motivatie van de leerling om zijn individuele doelstellingen onder de knie te krijgen. We maken dan ook ruimte en tijd hiervoor door naast de taal aandacht te hebben voor de verschillen in culturen wat het leerproces beïnvloed. Ook hebben we een unieke benadering door desgewenst tijdens de intake meerdere doelen van de leerlingen op sociaal gebied ook in kaart te brengen. De begeleiding van de docent is uniek, doordat ze zelf veel kennis van psycho sociale en culturele psychologie heeft en dit als basis voor de lessen inzet. Daarbij is het aanspreken van vindingrijkheid bij de leerlingen door middel van creativiteit in werkvormen een uitgangspunt, die we tijdens de online lessen ook gebruiken. Er zijn dus ook mogelijkheden voor individuele consulten die verder gaan dan het volgen van de Nederlandse les, we denken hierbij dan bijvoorbeeld aan enorme blokkades om in de Nederlandse cultuur in te burgeren. Dit gaat dan vaak om andere gewoonten, taalblokkades, maar misschien ook wel emotionele blokkades. Onzekerheid in taalgebruik kan heel vervelend zijn en in een nieuw land komt isolatie en het zoeken van eigen culturele herkenning en groepsvorming veel voor. Wij zien en ervaren dat uitwisseling en begrijpen van elkaars culturele aspecten juist een verrijking zijn voor beide kanten. Het gaat dus om balans en het zoeken van evenwicht en vinden van nieuwe levensuitingen in een nieuw land.

Voorop staat dat we leerlingen een fijne tijd tijdens en voor het leren van de Nederlandse taal willen aanbieden. Dat doen we door zelf enthousiast en met energie de leerlingen te begeleiden en ze te zien als unieke mensen. De leerstijl van de leerling wordt door de docent impliciet in kaart gebracht en hierdoor bieden we de lessen op maat aan. We houden van een interactieve leerstijl, waarin de leerlingen ook zelf zijn proces kan aansturen.